มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง (Certificate)

เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ

ISO 9001 : 2015  เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล  การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ  ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดพร้อมป้องกันข้อผิดพลาด
เวอร์ชั่น ภาษาไทย

บริษัทฯได้รับ ISO 9001 : 2015  เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล  การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ  ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดพร้อมป้องกันข้อผิดพลาด
ทางบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (GREEN ACTIVITIES)  ความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานในประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อในการตัดสินใจซื้อสินค้า ตลอดจนเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้า
  1. ถังบรรจุน้ำเย็นสำหรับตู้ทำน้ำเย็น ประเภทต่อท่อ
  2. กระป๋องน้ำเย็นสำหรับตู้ทำน้ำเย็น ประเภทขวดคว่ำ
  3. ถังบรรจุน้ำร้อนสำหรับตู้ทำน้ำเย็น
ด้วยกรรมวิธีเชื่อมไฟฟ้า มั่นใจเรื่องทนทาน ไร้รอยรั่ว และ ปลอดสารตะกั่ว 100%
ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

มาตรฐานของวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง

คอมเพรสเซอร์ Hitachi

มอเตอ์พัดลม EBM

Hitachi ได้รับมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
  • I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hitachi ได้รับมาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hitachi ได้รับมาตรฐานรับรองระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.