บริการหลังการขาย

ปัญหาที่ 1 น้ำรั่ว

กรณีน้ำรั่ว (ชนิดตู้ขวดคว่ำ)

อาการ

 • ใช้งานมาได้ระยะหนึ่งแล้วพบน้ำรั่วที่ตัวเครื่อง
 • ไม่ได้รั่วจากตัวก๊อกหรือบริเวณเทปพันเกลียวหรือการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำบริเวณท่อสารทำความเย็น

 

 

 

กรณีน้ำรั่ว (ตู้ต่อท่อประปา)

การตรวจสอบเบื้องต้น

 • ให้เปิดฝาตู้ทำเย็น โดยที่ฝาตู้ทำน้ำเย็น จะมีน๊อตยึดอยู่ 4 ตัว ให้ไขออกและสำรวจดูภายในตู้ทำน้ำเย็น ว่าระดับน้ำสูงท่วมลูกลอยหรือไม่ หากท่วมสูงกว่าลูกลอย สามารถสันนิษฐานได้ว่า ลูกลอยอาจเสีย ต้องเปลี่ยนลูกลอยใหม่

สาเหตุที่น้ำท่วมลูกลอย เกิดได้จาก

 1. ตัวลูกลอยรั่ว ลักษณะ น้ำจะขังอยู่ในลูกลอย
 2. ชุดแกนลูกลอย เอียงหรือเสียศูนย์ ซีลลูกลอยเสีย ทำให้ตัดน้ำไม่อยู่
 3. แรงดันน้ำสูง จนลูกลอยไม่สามารถตัดน้ำได้
 4. ลูกค้ามีการเปลี่ยนก๊อกน้ำ หรือ ก๊อกหมุนปีนเกลียว
 • กรณีที่น้ำไม่ท่วมลูกลอย แต่มีคราบน้ำไหล และรั่วอยู่ ให้สังเกตที่ก๊อกน้ำด้านหน้า ว่ามีรอยการหมุนก๊อก หรือเปลี่ยนก๊อกน้ำใหม่หรือไม่ สังเกตว่าก๊อกน้ำหมุนปีนเกลียวอยู่หรือไม่ หากหมุนปีนเกลียวอยู่หรือหมุนไว้ยังไม่เข้าที่ดี ให้หมุนออกมาและใช้เทปพันเกลียว พันตามเข็มนาฬิกาที่แกนก๊อก จากนั้นจึงหมุนก๊อกน้ำเข้าให้แน่นสนิท เช็คพื้นและคราบน้ำให้แห้ง และสังเกตอาการน้ำรั่วดูอีกครั้ง
Problem-01

ลูกค้ามีการเปลี่ยนก๊อกน้ำ และ พันเทปพันเกลียวน้อยไป หรืออาจหมุนก๊อกไม่แน่น หรืออาจหมุนปีนเกลียวทำให้เกิดน้ำไหลย้อยเข้าด้านในตู้ และเกิดน้ำรั่วซึมได้

คราบน้ำที่รั่วจากด้านในตู้ ที่เกิดการหมุนก๊อกไม่แน่นหรือปีนเกลียว ลักษณะของคราบสนิมเนื่องจากตัวล็อคแกนก๊อกที่ติดอยู่ เป็นสังกะสี หกเหลี่ยม

 • ตรวจสอบข้อต่อทางน้ำเข้าด้านหลังตู้ ให้สังเกตข้อต่อหมุนปีนเกลียวหรือไม่ หรือพันเทปพันเกลียวน้อยไปหรือไม่ โดยสังเกตดูว่ามีคราบน้ำจากด้านหลังตู้หรือไม่ หากพบว่ามีให้หมุนออกมาและพันเทปพันเกลียวที่ข้อต่อใหม่และหมุนเข้าไปที่ เกลียวทางน้ำเข้าอีกครั้ง
 • กรณีที่ทำตามคำแนะนำด้านบน และยังเกิดอาการรั่วอีก ทางบริษัทจะเข้าไปรับตู้กลับมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง หากตู้ยังอยู่ในระยะรับประกันจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากตู้หมดประกันแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและทำใบเสนอราคาเข้าไปก่อน หากลูกค้าไม่ซ่อม เสียค่าใช้จ่าย 600-800 บาทเป็นค่าบริการ
 1. การรับประกันสินค้า มีกำหนดเวลา ปี นับแต่วันที่ซื้อ
 2. การรับประกัน จะรับประกันความเสียหายของสินค้าและอะไหล่ ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
 3. สินค้าที่ได้รับความเสียหาย และอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้นจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนให้โดย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
  3.1 ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้า เข้ารับบริการ และบัตรรับประกันจะต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วนโดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า รุ่น หมายเลขเครื่อง ชื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตาม เงื่อนไข
  3.2 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การแก้ไขดัดแปลงเครื่อง การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งานความประมาท อุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ความเสียหาย ดังกล่าวนี้อยู่นอกหนือการรับประกันตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันฉบับนี้
 4. โปรดแสดงบัตรรับประกันที่กรอกข้อความ สมบูรณ์ และไม่มีรอยแก้ไขในวันที่ซื้อตู้ทำน้ำเย็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เพื่อ ขอรับบริการกับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย
 5. เงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีผลบังคับเฉพาะตู้น้ำเย็นที่จำหน่ายโดยบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย
 6. การส่งสินค้าซ่อมให้ปฏิบัติดังนี้
  6.1 ส่งคืนที่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อ
  6.2 ส่งคืนบริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด ตามที่อยู่ในหน้าติดต่อ
 7. รับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น Hitachi 2 ปี (ปีที่ 2 เฉพาะคอมเพรสเซอร์ แต่มิได้รวมถึงค่าบริการ ค่าตรวจเช็คค่าซ่อมและค่าอะไหล่อื่น ๆ) คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็น KK 1 ปี
 8. รับประกันอะไหล่
  8.1 อะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องที่ใช้งานในสภาพปรกติ write my colege paper ไม่เคยผ่านการซ่อม ซ่อมฟรีตามกำหนด
  8.2 รับประกันซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่ ระยะเวลา 1 ปี
 9. บริการซ่อมนอกสถานที่สำหรับตู้ทำน้ำเย็น (คิดค่าพาหนะ)
 10. ไม่รับประกันตัวตู้ หากตู้บุบหรือมีรอย ไม่สามารถเปลี่ยนตู้ได้
 11. เงื่อนไขการรับประกันไม่รวมถึงการทำความสะอาด , write my papers for cheap แผงคอยล์ร้อน , ระบบน้ำของตู้น้ำเย็น
 12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก , ขาตั้ง , กล่องรองน้ำ , ก๊อกน้ำ