ตู้ทำน้ำเย็น / ตู้ทำน้ำร้อน – น้ำเย็น แบบต่อท่อประปา ระบบเปิด

ระบายความร้อนด้วยรังผึ้ง

อุปกรณ์เสริม (ตู้น้ำเย็น ประเภทขวดคว่ำ)

ก๊อกน้ำ สำหรับตู้ทำน้ำเย็น