สเตนเลสเป็นสนิมได้ไหม

 

1. ไม่เกี่ยวกับสเตนเลสแท้หรือไม่แท้

    คำตอบ ตัวอย่าง ช้อนส้อม ทำไมไม่เป็นสนิม เพราะมีการล้างทำความสะอาด ขจัดคราบไขมันแต่ถ้าไม่ล้าง ออกซิเจนไม่สามารถสร้างชั้นฟิล์มผ่านไขมันได้ ไม่เกิน 3-4 เดือนเกิดสนิม

 

2.  ถังน้ำสเตนเลสแของเครื่องทำน้ำเย็นแช่น้ำเป็นสนิมไหม

  คำตอบ   ไม่เป็น เพราะมีออกซิเจนในน้ำ แต่ต้องไม่ใช่น้ำกร่อย  น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว น้ำบาดาล ทำให้เกิดคราบของน้ำ หรือ      ตะกรันเกาะที่พื้นผิวของสเตนเลสได้ ทำให้มีส่วนผสมของสารละลายหินปูน 

                  -  ฉะนั้นสนิมที่เกิดขึ้นเป็นสนิมผิว สนิมผิวไม่ได้กัดกร่อนตัวเนื้อสเตนเลส

                  -  น้ำไม่มีการหมุนเวียน

 

3.  ถังน้ำสเตนเลส เป็นภาชนะใช้.ใส่น้ำ หรือใช้ในการบริโภคเพื่อบริโภค เพื่อสุขอนามัยที่ดี

 คำตอบ  1. ขาดการดูแลทำความสะอาดน้ำที่มีความกระด้างทั้งหมด                           

                    -  ต่ำกว่า     75     ควรทำความสะอาด ทุกๆ 1 เดือน

                    - ค่าสูงกว่า 75     ทำความสะอาด ทุกๆ 2 สัปดาห์

                2.  การทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง

                3.  ควรหมั่นล้างทำความสะอาด

 

4. พื้นที่สภาพแวดล้อมที่ทำให้เป็นสนิมได้

 คำตอบ  1.  พื้นที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ   เช่น ควันพิษ , ละออง  ของผงปูนหรือน้ำปูน

                2.  พื้นที่ที่เป็นติดตั้งของโรงงานอุตสาหกกรรม

                3.  พื้นที่ที่มีเกลือ (คลอไรต์)   และ ไอเค็มจากน้ำทะเลพัดมาติดบนพื้นผิวสเตนเลส

 

5. สิ่งสกปรกในพื้นที่ที่ใช้งาน

     คำตอบ   1.  จารบี . น้ำมัน ,น้ำมัน 

                     2.  น้ำยา  ที่มีกรดไฮโดรคลอริค หรือ กรดเกลือ เป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูง สัมผัสกับ อากาศภายนอกเพิ่มความสามารถในการกัดกร่อนสูงขึ้น

                     3.  ฟลูออรีน ไอโอดีน