ตรวจเช็คสภาพน้ำก่อนเข้าเครื่องทำน้ำเย็น

เช็คสภาพน้ำก่อนใช้งาน

   น้ำจากก๊อกแล้วมีสารปนเปื้อนเยอะ ทั้งโลหะหนัก ฟลูออไรด์
และสารอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายกับร่างกายอีกกว่า 300 ชนิด

 

1. สภาพน้ำดิบที่เราจะนำมากรอง

   - น้ำประปาในกทม.  สามารถใช้เครื่องกรองได้แทบทุกรุ่น

   - น้ำในต่างจังหวัด ต้องมีการตรวจ  ทดสอบความสะอาดของน้ำดิบก่อน 

     เพื่อดูว่ามีสิ่งปนเปื้อน ที่ทำให้สเตนเลส  เป็นสนิมได้หรือไม่

 

2. คุณภาพของน้ำ

  - ความเป็นกรด-เบสของน้ำ (pH)   ต้องมีค่าระหว่าง 5.0-9.0

  - ออกซิเจนละลายในน้ำ ต้องมีค่าไม่ น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

  - ความขุ่น ต้องมีค่าระหว่าง 5-20

  - ปริมาณสารทั้งหมด ต้องมีค่าระหว่าง  500 + 1500

  - ความกระด้างทั้งหมด ต้องมีค่าระหว่าง  0 – 75