เครื่องทำน้ำเย็น ประเภทต่อท่อ แบบพลาสติก

   

รับประกความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ