เครื่องทำทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ประเภทต่อท่อ แบบรังผึ้ง