เบรกเกอร์กันดูด มีประโยชน์อย่างไร

เครื่องทำน้ำเย็น MAXCOOL ติดเบรกเกอร์ดันดูด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะ โรงเรียน , โรงพยาบาล , โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ติดเบรกเกอร์กันดูด ในรุ่น ประเภทต่อท่อ และ ระบบปิด