เครื่องทำน้ำร้อน 1 ก๊อก น้ำเย็น 2 กีอก แบบแผงร้อน รุ่น MCH-3PW