เครื่องทำน้ำเย็น 3 ด้าน 9 ก๊อก ประเภทต่อท่อ แบบรังผึ้ง รุ่น MC-OS5