เครื่องทำน้ำเย็น 3 ด้าน 10 ก๊อก ประเภทต่อท่อ แบบรังผึ้ง รุ่น MC-OS6