เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบน้ำเย็น MC-FB2

   

รับประกันความร้อน 1 ปี  ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ