เครื่องกรองทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำอุ่น 3 ก๊อก รุ่น MC-ABS3

   

รับประกความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ