เครื่องทำน้ำเย็น น้ำพุ เท้าเหยียบ 2 ก๊อก รุ่น MC-R2