เครื่องทำน้ำเย็น น้ำพุ 2 ก๊อก เท้าเหยียบ รุ่น MC-R2